GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNYBAZA IDENTYFIKACJI WYROBÓW (BIW)
za 2018 rok                              powrót
BIW jest narzędziem, które pomaga w przyporządkowaniu wyrobów do poszczególnych pozycji nomenklatury PRODPOL stosowanej w badaniach produkcji wyrobów oraz określeniu zakresu rzeczowego grupowań. POMOC

Projekt współfinansowany
przez Unię Europejską

This project is co-funded
by the European Union

Wyszukiwanie standardowe według

...

...
...
Symbol PRODPOL Nazwa PRODPOL Jednostka miary Wyroby Dodatkowe informacje Schowek
Symbol PRODPOL Nazwa PRODPOL Jednostka miary Wyroby Dodatkowe informacje Scho
wek
Informacje szczegółowe
...
prześlij nie znalezione
Wybrany wyrób
Symbol PRODPOL Nazwa PRODPOL Jednostka miary Wyroby Dodatkowe informacje Schowek
Informacje szczegółowe
...

Wybrane wyroby
Symbol PRODPOL Nazwa PRODPOL Jednostka miary Wyroby CN/Dodatkowe informacje   Usuń    
Symbol PRODPOL Nazwa PRODPOL Jednostka miary Wyroby CN/Dodatkowe informacje Scho
wek
pomocniczy
Symbol PRODPOL Nazwa PRODPOL Jednostka miary Wyroby Dodatkowe informacje
pomocniczy
Symbol PRODPOL Nazwa PRODPOL Jednostka miary Wyroby Dodatkowe informacje
pomocniczy
Symbol PRODPOL Nazwa PRODPOL Jednostka miary Wyroby Dodatkowe informacje
Symbol PRODPOL Nazwa PRODPOL Jednostka miary Wyroby Dodatkowe informacje